Informační deska

Schůze SV Na Lepším 1319 dne 18. 9. 2023 v 18.00

Zveme vás na další členskou schůzi SV Na Lepším 1319, která se bude konat:

pondělí 18. 9. 2023 od 18 hod

Program:
1) hospodaření SV
2) stav likvidace BD
3) rekonstrukce
4) vodoměry
5) provozní záležitosti
6) diskuze a ostatní témata

Prosím o vaši účast, pokud se nemůžete dostavit, zašlete plnou moc.

Kateřina Musilová
předseda výboru SV

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687