Informační deska

Schůze SV Na Lepším 1319 dne 9. 1. 2024 v 18.00

Zveme vás na další členskou schůzi SV Na Lepším 1319, která se bude konat v úterý 9. 1. 2024 od 18 hodin v prádelně.

Program:
1) Hospodaření SVJ
2) Provozní informace
3) Změna užívání ateliéru na byt
4) Odstoupení výboru SVJ
5) Volba nového výboru SVJ

Prosím o vaši účast, pokud se nemůžete dostavit, zašlete plnou moc.

Kateřina Musilová, předseda výboru SV
Dominika Levová, místopředseda výboru SV

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687